Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng

Cách 2: Chuyển khoản

  • Ngân hàng Vietcombank:

Tên tài khoản: Trương Thành Tiến

Số tài khoản: 0331000469983

Chi nhánh: Sài Gòn